Personaleforeningen ved Holstebro Kommune

Nyt medlemskab Personaleforeningen


Dato og tid

Tirsdag d. 1. januar 2019 kl. 09:00 til tirsdag d. 31. december 2019 kl. 23:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 31. december 2019 kl. 23:00

Sted

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Denmark

Arrangør

Personaleforeningen ved Holstebro Kommune
+45 51660504
Jarka.Bach.Hansen@holstebro.dk

Som medlem kan optages:

  • Alle fastansatte ved Holstebro Kommune.
  • Alle fastansatte ved Holstebro Kommune samt tidligere ansatte, som er gået på pension/efterløn direkte fra deres ansættelse ved Holstebro Kommune.
  • Alle fastansatte ved selvejende institutioner og puljeinstitutioner med hvem Holstebro Kommune har indgået driftsoverenskomst.
Timelønnede, tidsbegrænsede ansatte, vikarer og praktikanter kan IKKE blive medlem af Personaleforenigen.

Medlemskabet koster kun 15 kr. om måneden og trækkes direkte via lønafregning.

Medlemskab giver mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer og i visse arrangementer også for ledsagere og børn.

Opsigelse:
Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig og afleveres til hovedbestyrelsen senest d. 1. i den måned, man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

Fratrædelse:
Ved fratrædelse ophører medlemskabet automatisk og evt. forudindbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved fratrædelsen.

Ved overgang til pension eller efterløn kan medlemskabet opretholdes, såfremt der er indsendt ny indmeldelse senest seks måneder efter fratrædelsen.

Yderligere oplysninger vedr. medlemsskabet finder du på Personaleforenings hjemmeside: Medlemskab

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Personaleforeningen ved Holstebro Kommune
+45 51660504
Jarka.Bach.Hansen@holstebro.dk